Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая

хүүхдийн тоглоом сонгоход физикийн мэдлэг хэрэгтэй юу?

17:24 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: мэдээ мэдээлэл .. 0 сэтгэгдлүүд .. Холбоос
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдал стандарт 4 хэсгээс бүрдэж байгаа ба 2011 онд эдгээр стандарт батлагдан гарсан. Үүнд:

1. “Физик болон механик шинж чанараар аюулгүй байдлыг тодорхойлох” MNS ISO 8124-1:2011”

2. “Шатамхай байдал” MNS ISO 8124-2 : 2011,

3. “Тодорхой элементүүдийн шилжилт” MNS ISO 8124-3:2011,

4. “Гадна ба дотор ашигладаг савлуур, гулгуур болон түүнтэй адил тоглоом” MNS ISO 8124-4:2011

Хүүхдийн тоглоомын чанар, аюулгүй байдлыг механик, физик, химийн болон биологийн эрсдлүүдээр ангилан үзэж болно.

                Механик гаралтай эрсдэл:

Хүүхэд тоглоомыг унагах, эвдлэх, мушгих, түлхэх, шидэх зэрэг тохиолдолд хурц үзүүртэй эсвэл хэт жижиг хэсэг болон задрах, үүнээс шалтгаалан гэмтэх, залгих;

Тоглож байх явцад арьс салст, нүд, амьсгалын замаар үсэрхэг, тоосорхог зүйл орж цочроохүүнээс шалтгаалан харшлын өвчин үүсэх, сэдрээх магадлалтай;

Хүүхдийн тоглоомын хийц, деталь хэсгүүд нь хэт нарийн бүтэцтэй, эсвэл хөдөлгөөнт хэсгүүд, эрэг, шураг, угсрах хэсгүүд нь таараагүй, хүч орж эвлүүлэх, түүнээсээ шалтгаалж гэмтэл авах боломжтой ;

Хүүхдийн тоглоомын хэмжээг хүүхдийн насанд тохируулахгүй байх

Хүүхэд тоглож байх явцад /ялангуяа буудах, салют буудуулах гэх мэт/ жижиг том хэсэг үсэрч осол гэмтэл гарч болох зэрэг эрсдлүүдтэй байдаг,

Физик гаралтай эрсдлүүд:

Цахилгаан гүйдэлд цохиулах,

Хүүхдийн сонсголд нөлөөлөхүйц хэт чанга дуутай,

Тоглоомажиллахявцдаахэтхалж хүүхэдтүлэгдэх

Өвлийнтоглоомуудгар, хүрэлцэхарьссалстыгхайраххөлдөөх

Соронзонорнынөлөөлөлбүхийтоглоом гэхмэт

Химийнэрсдэл

Хүүхдийн тоглоомын эрүүл ахуй аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлдөг хүнд металлууд, удаан задардаг органик нэгдлүүд орсон /DEHP DBP. BBP.DINP. DNOP. Benzene. Хлорантнэгдлүүд, метанол гэхмэт бодисууд өнгө, хийцэд орсон/

Эдгээр ньтоглоом үйлдвэрлэгчидхимийнбодисын үлдэгдлийгхянахгүйгаргах, түүнд тавих дотоод хяналт сул, үйлдвэрлэлийнтехнологийнгорималдагдах, шаардлагахангахгүй түүхийэдашиглахгэхзэрэгшалтгаанаас үүдэлтэй.

Биологийнэрсдэл

Угаажхалдваргүйжүүлэхболомжгүй, хүчилшүлт, халдваргүйтгэлийн бодис, халуунд тэсвэргүй материалаар хийгдсэн,

Хийц загвар ньугааж халдваргүйжүүлэхэд хялбар биш,

Гэх мэтийн эрсдлүүдээс хүүхдийн тоглоомыг хамгаалсан, өөрөөр хэлбэл эрүүл ахуй аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй байдаг.

                Хүүхдийн тоглоом импортлогчдод ЗӨВЛӨХ НЬ:

Нийтэд худалдан борлуулах тоглоомыг судлаж дээрхи эрсдлийг дагуулахгүй тоглоомыг сонгон , үйлдвэрээс нь дагалдах бичиг баримтын хамтавч загвардээжийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хандан шинжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартад дараах үзүүлэлтүүдийг хангахыг заасан байдаг. Үүнд:

Хүүхдийн сэтгэлзүйн болон бие махбодийн аюулгүй байдал

Галын аюулгүй байдал

Химийн аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал

Эрүүл ахуйншаардлагахангасан

Цацрагийнаюулгүйбайдал,

Тухайн бүтээгдэхүүн нь олон улсын болон үйлдвэрлэгч орны холбогдох үндэсний стандарт, техникийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн байх

Тоглоомыг үйлдвэрлэсэн газар, хадгалалтын байдалд анхаарлаа хандуулах

Тоглоомын үйлдвэрлэл загварыг дэлгэрэнгүйгээр авчирч, заавар мэдээллийг тодорхой гаргасан байх

Шошгонд тоглоомын нэр, үйлдвэрлэсэн хаягыг үнэн зөв тусгасан байх.

Европын орнуудын СЕ тэмдэглэгээтэй эсвэл тухайн орны чанарын шаардлагыг хангасан гэсэн тэмдэглэл, анхааруулга, зааварчилгатай байх

Тоглоомын дээрхи тэмдэг, тэмдэглэгээ унших, ойлгоход хялбар, хэрвээ тоглоомон дээр тэмдэглэгээ хийх бололмжгүй гадаргуутай, жижиг байх тохиолдолд дагалдах шошго, шаардлага хангасан нэр хаяг, тэмдэгтэй байх ёстой.

Дээрхи тоглоомын нэр, хаяг, зааварчилга, импортлогчийннэр, он сарыг хэрэглэгчид ойлгохуйц хэлдээр бичиж тэмдэглэсэн байх.

Хүүхдийн тоглоом импортлогчид дараах зааварчилгыг мөрдөн ажиллавал зохино.

Зөвшөөрлийн журам

Тоглоомон бүтээгдэхүүний дамжлага бүрт эрсдлийн болон аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн байх, тухай бүрт холбогдох дүрэм журмын талаар нарийн сайн ойлголттой болсон байх,

Хуулиар хориглосон зүйлийг анхаарч мөрдөх,

Зайлшгүй шаардлагатай анхааруулга, мэдээлэл, зааварчилгааг зах зээлд оруулж ирэхээсээ өмнө тодруулж мэдсэн байх,

Импортлогч үйлдвэр болон бүтээгдэхүүнийхээ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байх, судалгаа, танилцах үйл ажиллагаа заавал хийсэн байх.

Оруулж ирэх тоглоомныхоо бүх сорил, чанарын баталгааны үйл явцын талаар ойлголт, мэдээлэлтэй байх, энэ нь зохихсорил/ тест/-оор баталгаажсан байх,

Шаардлагатай бол бүтээгдэхүүнийг зөв сорил /тест/-оор туршилт хийж тодорхойлох

Бараа бүтээгдэхүүнийхээ хяналтын журмыг сайн боловсруулах

Шаардлагатай тохиолдолд цувралын дугаарыг ялгаж мэдэх боломжтой , буцааж татах төлөвлөгөө, журамтай, тэр талаар мэдээлэлдээ тусгасан байх

Гадаадын үйлдвэрлэгчидтэй тохиролцох

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч ньолонулсынболонтухайнорныстандарт, хуульдүрмийндагуузөвшөөрөлтэйбайх

Бүтээгдэхүүний загварыг үйлдвэрлэгчид сайтар танилцуулсан байх

Өгөгдсөн загварын дагуу захиалан , авах

Шаардлагатай сорилоор баталгаажуулах

              Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг олон аргаар шалгах хэрэгтэй байдаг.Зарим аюулыг нүдээр харж шалгахын зэрэгцээ, шаардлагатай бол зөв багаж тоног төхөөрөмжөөр шалгагдсанбайх ёстой.

Тоглоомыг илгээхээс өмнө үйлдвэрлэгч нь өөрт байгаа зарим хийгдсэн сорилын дүн, баталгаажилтыг импортлогчдод гаргаж өгөх ёстой байдаг. Үүнд:

Бүтээгдэхүүний баталгаажилт, биедаасан үнэлгээхийгдсэн баримт бичгийг дагалдуулан өгөх

Бүтээгдэхүүнд хийсэн сорил туршилтын талаар судалж, оруулж ирэх, тохиролцоо хийх гэж байгаа болзайлшгүй мөрдөх шаардлагатай стагдарт аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдтэй танилцах

Бүтээгдэхүүнээ түгээхээс өмнө шалгах:

Оруулж ирсэн бүтээгдэхүүнээ холбогдох стандарт, аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд дээжинд шинжилгээ хийлгэж шалгаж баталгаажуулах.

Эрсдлийн зохион байгуулалт хийх

              Хүүхдийн тоглоомыг сонгон авч захиалахаа сэхлээд хэрэглэгчийн гар дээр очих хүртэл зам дэлдэвэрсдлээс хамгаалах, эрсдлийн менежменттэй байж түүнийгээ хэрэгжүүлж ажиллах нь импортлогчдын үүрэг мөн.Сэтгэгдэл үлдээх

{ Сүүлийн хуудас } { 11 -р хуудас Нийт хуудасны тоо: 22 } { Дараагийн хуудас }

Миний талаар:

Нүүр хуудас
Миний танилцуулга
Бичлэгийн сан
Найзууд
Зургийн цомог

Холбоосууд

bujee
bob
munhtuya
gantulga
ch.boldoo
soyombo
monjig
ganaa
altnaa
buyanaa
h.altaa
buj
enhbold

Ангилалууд

ñóðàã÷äàä ºãºõ зөвлөмж
Судалгаа
сургалтын хэрэглэгдэхүүн
цахим хичээл
видео хичээл
гэрийн даалгавар
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж
мэдээ мэдээлэл
Бие даалт
Цахим ном

Сүүлийн бичлэгүүд

Цахилгаан схем
соронзон орон
Цахилгаан хэлхээ
соронзон
Хүчний хэлбэрүүд/9-р анги/
10-р анги /Механикийн физик үндэс/
Физик
Цахилгаан орны хүчлэг
Цахилгаан
ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд/Механик/
хүүхдийн тоглоом сонгоход физикийн мэдлэг хэрэгтэй юу?
физик гэж юу вэ?
9-р анги цахилгаан
11-р анги
Физикийн Ерөнхий Шалгалтанд бэлтгэгчдэд өгөх зөвөлгөө

Найзууд

сургалтын блог Сургалтын блог altnaa
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant:-)
 
xaax