Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая

хүүхдийн тоглоом сонгоход физикийн мэдлэг хэрэгтэй юу?

17:24 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: мэдээ мэдээлэл .. Холбоос
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдал стандарт 4 хэсгээс бүрдэж байгаа ба 2011 онд эдгээр стандарт батлагдан гарсан. Үүнд:

1. “Физик болон механик шинж чанараар аюулгүй байдлыг тодорхойлох” MNS ISO 8124-1:2011”

2. “Шатамхай байдал” MNS ISO 8124-2 : 2011,

3. “Тодорхой элементүүдийн шилжилт” MNS ISO 8124-3:2011,

4. “Гадна ба дотор ашигладаг савлуур, гулгуур болон түүнтэй адил тоглоом” MNS ISO 8124-4:2011

Хүүхдийн тоглоомын чанар, аюулгүй байдлыг механик, физик, химийн болон биологийн эрсдлүүдээр ангилан үзэж болно.

                Механик гаралтай эрсдэл:

Хүүхэд тоглоомыг унагах, эвдлэх, мушгих, ...физик гэж юу вэ?

17:19 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: мэдээ мэдээлэл .. Холбоос
Физик (Грек: φύσις (phъsis), "байгаль" ба φυσικῆ (phusikй), "байгалийн тухай мэдлэг" гэдгээс гаралтай) нь матери, энерги, орон зай ба цаг хугацааг захирдаг тулгуур хуулиудыг нээх болон ойлгох зорилготой шинжлэх ухаан юм. Физикт ертөнц ба түүний харилцан үйлчлэлүүдийн эгэл хэсгүүд, мөн тулгуур зарчмуудын хүрээнд сайн ойлгож болохуйц системүүдийг шинжлэх явдлыг авч үздэг. Бүх атомын дотоод дахь харилцан үйлчлэлийг бүрэлдүүлж буй квант механикийн үзэгдлүүдийг оролцуулан ертөнцийн хамгийн үндсэн ажиллагааг судалдаг тул физикийг тулгуур шинжлэх ухаан гэж үзэж болох ба үүн дээр хими, дэлхий ...


9-р анги цахилгаан

17:11 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: гэрийн даалгавар .. Холбоос

Эргэн тойрондоо байгаа ямар биес хоорондоо үйлчлэлцэж байгааг,тэр үйлчлэлийн үр дүнд ямар үр дагавар гарч байгаа талаар харилцан ярилцана уу.

. Биеийн масс 1 кг-тай тэнцүү бол хүндийн хүч нь ямар байх вэ? (1 оноо)

A.    1 Н                       B.  10 Н           C.  9 Н             D. 100 Н                      E. 10 кГ

 

7. 1 Вт  нэгжийн утга дэлгэрэнгүйгээр юуг илэрхийлэх вэ?  (1 оноо)

A.               B.                C.                   D.                    E.

8.  Цахилгаан чийдэн дээрх  200 W , 220 V гэсэн бичиг юуг илэрхийлэх вэ? (1 оноо)

   A. Хүчдэл, гүйдлийн хүч       ...11-р анги

17:05 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: гэрийн даалгавар .. Холбоос

Физикийн Ерөнхий  Шалгалтын агуулга:

 

Ерөнхий Боловсролын сургуулийн 9- 11 ангид физикийн хичээлээр судалж буй агуулгыг бүлэглэж,  дараах багцуудыг хамарсан байхаар шийдвэрлэв. Үүнд: 

 

1.      Бодисын бүтэц, түүний ерөнхий шинж  чанар 

·         Бие: масс, нягт, эзэлхүүн, дулаан ба цахилгаан дамжуулах чанар, дулаан багтаамж  зэрэг бодисын физик шинж чанарыг илэрхийлсэн хэмжигдэхүүнүүд, тэдгээрийн физик утга, хэрэглээ

·         Бодисын агрегат төлөв, тэдгээрийн онцлог шинж чанар, фазын хувирал

·         Бие, молекул, атом, цөмийн бүтэц,

·         Бодисын макро ба микро шинж чана...Физикийн Ерөнхий Шалгалтанд бэлтгэгчдэд өгөх зөвөлгөө

17:02 , 2012-06-07 .. Бичигдсэн: ñóðàã÷äàä ºãºõ зөвлөмж .. Холбоос
Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.


мал аж ахуй дах хүүхдийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зөвөлгөө

18:47 , 2012-06-06 .. Бичигдсэн: ñóðàã÷äàä ºãºõ зөвлөмж .. Холбоос
Монгол Улс хүн ам цөөтэйн дээр нийт хүн амын 40.4 хувь буюу 1049.2 мянга нь 19 хүртэл насны хүүхэд, залуучууд эзэлдэг харьцангуй залуу хүн амтай орон юм. Түүнчлэн хүүхэд багачуудынхаа боловсрол, эрүүл мэндийн төлөө их анхаарал тавьж хүүхдэд ерөнхий боловсролыг үнэгүй олгодог, эрүүл мэндийг нь үнэ төлбөргүй хамгаалдаг орон. Гэсэн хэдий ч хүүхдийн эрхийг ямар нэгэн байдлаар зөрчих хөдөлмөрийг нь мөлжих, эрүүл мэндээр хохироох тохиолдол гарсаар байна. Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага /ОУХБ/-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийг утсгах хөтөлбөр /АЙПЕК/, Монгол улсын Засгийн газартай хамтран “Хүүхдийн х...


Багш мэргэжлийг сонгох сурагчдад

18:22 , 2012-06-06 .. Бичигдсэн: ñóðàã÷äàä ºãºõ зөвлөмж .. Холбоос
  Хүний хөгжлийн тухай ойлголт олон улсын түвшинд хүний эрх , сонголт, хэрэгцээг бүхэлд нь хамарсан үзэл баримтлал болон тогтоод байна. Дэлхийн улс орнууд НҮБ-ын санаачилга дэмжлэгтэйгээр 1990 онд энэ тухай анхны илтгэлийг гаргаснаас хойшхи богино хугацаанд аливаа хөгжлийн зорилт нь ч, хөдөлгөгч хүч нь ч, хүний хөгжил юм гэдэг үзэл, итгэл үнэмшилд хүн төрөлхтөн нэгдэн нийлж байна. Хүний хөгжлийн үндсэн хүчин зүйл, сайн сайхан амьдралын эх сурвалж нь чухамдаа боловсрол юм. Боловсрол хэмээх гайхамшигт ертөнцийн хойморт, нарт ертөнцөд эгнэшгүй нандин сайхан мэргэжилтэй багш хүн гол байр ...


Гэр бүл бол нийгмийн үндсэн нэгж мөн

18:14 , 2012-06-06 .. Бичигдсэн: эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж .. Холбоос
Аливаа нийгмийн үндсэн нэгж нь гэр бүл юм. Гэр  бүлийн амьдрал ямар байгаагаар тухайн улс орны хөгжлийг харж болно. Тиймээс  эрүүл саруул, элэг бүтэн, хоорондоо  эвтэй, элбэг хангалуун амьдралтай гэр бүлийг бий болгохын тулд нийгмээс анхаарч үзэх, шаардлагатай үед тусламж үзүүлэх нь төрийн нэг үүрэг мөн. Гэхдээ энэ нь төрөөсөө тусламж гуйгаад суу гэсэн үг биш бөгөөд гэр бүлийнхнээ сайн сайхан авч явахын тулд эцэг эхийн үүрэг хариуцлага их. Гэр бүл гэдэг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлтээс үүсэн гардаг. Нэгэнт гэр бүл болоод гарсан бол нийгэмд бас өөрсдийнхөө эрх, үүргийг умартах ёсгү...


хүүхдийн эрх

18:09 , 2012-06-06 .. Бичигдсэн: эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж .. Холбоос
Төрсөн цагаас нь эхлэн 18 нас хүрээгүй хүн бүрийг хүүхэд гэнэ.  Хүүхдийн нас бие оюун ухааны төлөвшил болон бусад онцлогоос нь хамааруулан хүүхдэд онцгойлон эдлүүлэх ёстой эрхүүдийг хүүхдийн эрх гэнэ. Монгол Улс 1996 онд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль батлагдсан.  

·         Эсэн мэнд амьдрах эрхтэй : Үүнд хүүхдийн амьдрах эрх, нөхцөлийг бүрэлдүүлэх хүнс, эмнэлэгийн үйлчилгээ авах эрх.

·         Хөгжих хамгаалуулах эрхтэй: Хүүхдийн бүрэн төгс хөгжихөд нь шаардагдах  зүйлүүд энд хамрагдана. Тухайлбал боловсрох, тоглон наадах, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, мэдээлэл авах, чөлөөтэй сэтгэ...


хүүхэд хамгаалал

17:56 , 2012-06-06 .. Бичигдсэн: эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж .. Холбоос{ Сүүлийн хуудас } { 2 -р хуудас Нийт хуудасны тоо: 3 } { Дараагийн хуудас }

Миний талаар:

Нүүр хуудас
Миний танилцуулга
Бичлэгийн сан
Найзууд
Зургийн цомог

Холбоосууд

bujee
bob
munhtuya
gantulga
ch.boldoo
soyombo
monjig
ganaa
altnaa
buyanaa
h.altaa
buj
enhbold

Ангилалууд

ñóðàã÷äàä ºãºõ зөвлөмж
Судалгаа
сургалтын хэрэглэгдэхүүн
цахим хичээл
видео хичээл
гэрийн даалгавар
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж
мэдээ мэдээлэл
Бие даалт
Цахим ном

Сүүлийн бичлэгүүд

Цахилгаан схем
соронзон орон
Цахилгаан хэлхээ
соронзон
Хүчний хэлбэрүүд/9-р анги/
10-р анги /Механикийн физик үндэс/
Физик
Цахилгаан орны хүчлэг
Цахилгаан
ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд/Механик/
хүүхдийн тоглоом сонгоход физикийн мэдлэг хэрэгтэй юу?
физик гэж юу вэ?
9-р анги цахилгаан
11-р анги
Физикийн Ерөнхий Шалгалтанд бэлтгэгчдэд өгөх зөвөлгөө

Найзууд

сургалтын блог Сургалтын блог altnaa
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant